Profesjonalna HR Manager
Kapitał Ludzki Narodowa strategia spójności
Brainstorm szkolenia
Europejski fundusz społeczny

 

Projekt skierowany jest do osób, które są zainteresowane nabyciem umiejętności tworzenia i wykorzystania nowoczesnych narzędzi HR.

Uczestnikami mogą być kobiety zatrudnione na terenie Dolnego Śląska w sektorze mikro, małych i średnich przedsiębiorstw lub samozatrudnione (prowadzące własną działalność gospodarczą) w jednej z następujących branż:

 

 

1. chemicznej (produkcja wyrobów chemicznych),

2. elektronicznej (produkcja sprzętu i urządzeń radiowych, telewizyjnych i telekomunikacyjnych),

3. turystycznej (hotele, restauracje, uzdrowiska)

 

(Jeśli Pani firma nie zalicza się do ww. branż prosimy o kontakt) 

 

Uwaga: firma w której pracujesz/którą prowadzisz nie mogła korzystać dotąd ze wsparcia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na szkolenia, które były realizowane z wykorzystaniem pomocy publicznej/pomocy de minimis

 

 

Informacje o projekcie
Wspierają nas
26.04.2013 r.
Brainstorm 2012 © - Szkolenia, doradztwo, coaching i mentoring, studia podyplomowe

Home | O programie | EFS | Dla kogo | Przydatne dokumenty | Harmonogram szkoleń | O Brainstorm | Kontakt | www.brainstorm.biz.pl

Szanujemy Twoja prywatność: Polityka prywatności | Użytkowanie strony | www.efs.gov.pl

Projekt "Profesjonalna HR Manager MMŚP" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, Działanie 8.1, Poddziałanie 8.1.1.