Profesjonalna HR Manager
Kapitał Ludzki Narodowa strategia spójności
Brainstorm szkolenia
Europejski fundusz społeczny

 

"Profesjonalna HR Manager MMŚP" to cykl szkoleń poświęconych rozwojowi umiejętności tworzenia i wykorzystania nowoczesnych narzędzi HR skierowany do kobiet pracujących na stanowiskach związanych z HR z następujących branż: produkcja wyrobów chemicznych, sprzętu i urządzeń radiowych, telewizyjnych i telekomunikacyjnych, hotelowej i restauracyjnej wraz z działalnością uzdrowiskową z woj. dolnośląskiego.

Dzięki szkoleniu uczestnicy nabędą praktyczne umiejętności związane z tworzeniem kart opisu stanowiska pracy, profili kompetencyjnych i ich wykorzystania w budowie systemu ocen i rozwoju pracowników.

 

Czas realizacji projektu: kwiecień 2013 - marzec 2014

 

Kurs składa się z 5 modułów tematycznych (łącznie 80 h):

I. Tworzenie Karty Opisu Stanowisk i opisów kompetencji (16 h)

II. Tworzenie systemów ocen opartych o kompetencji (32 h)

III. Tworzenie systemów szkoleń (8 h)

IV. Tworzenie ścieżek karier i programów rozwoju talentów (8 h)

V. Nowoczesne narzędzia zarządzania HR (16 h)


Po zakończeniu szkoleń przewidywany jest egzamin wewnętrzny mający na celu zweryfikowanie nabytej wiedzy i umiejętność uczestników.


* Projekt zakłada objęcie wsparciem 80 uczestniczek  (8 grup 10-os).  Zajęcia odbywać się będą w dni robocze (2 dni w miesiącu) - kurs trwa 5 miesięcy oraz w weekendy (2 zjazdy w miesiącu) - kurs trwa 3 miesiące.

* Każdemu z uczestników zapewniamy komplet materiałów szkoleniowych, gorący posiłek w trakcie zajęć oraz przerwy kawowe.

*Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Szkolenia odbywają się w dni robocze oraz w weekendy.

 

Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji.

tel. 509 967 053


REKRUTACJA od 1 kwietnia w biurze projektu!
 
Projekt “Profesjonalna HR Manager MMŚP” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,Priorytet VIII, Działanie 8.1, Poddziałanie 8.1.1.  

Informacje o projekcie
Wspierają nas
26.04.2013 r.
Brainstorm 2012 © - Szkolenia, doradztwo, coaching i mentoring, studia podyplomowe

Home | O programie | EFS | Dla kogo | Przydatne dokumenty | Harmonogram szkoleń | O Brainstorm | Kontakt | www.brainstorm.biz.pl

Szanujemy Twoja prywatność: Polityka prywatności | Użytkowanie strony | www.efs.gov.pl

Projekt "Profesjonalna HR Manager MMŚP" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, Działanie 8.1, Poddziałanie 8.1.1.